LoPe Prosjekter

Gjennom intensivt samarbeid med mer enn 20 ulike europeiske organisasjoner har vi vært i stand til å utvikle innovative løsninger for opplæring og videreutdanning i arbeids- og utdannings hverdagen til våre målgrupper i mer enn 11 internasjonale utdanningsprosjekter. LoPe fungerer som initiativtaker, leder og prosjektpartner. Dette prosjektarbeidet bidrar til kontinuerlig forbedring av vårt opplæringstilbud for ulike målgrupper og gir nye modeller for personlig og faglig kvalifisering.