LoPe Norge

Forening for mikrointegrering

"Det å bli integrert i et samfunn er ikke alltid enkelt. Kulturelle forskjeller og personlige utfordringer kan bidra til at man faller utenfor de tiltakene myndighetene har..."

organisatorer

Mange prosjekter

LoPe Norge er innvolvert i mange flotte prosjekter og gjør en
betydelig innsats

Les mer...

Her er hele gjengen fra det 6. african rodel WM

Fine omtaler

LoPe Norges innsats legges merke til og LoPe omtales med varme og engasjement i media!

Les mer...