LoPe Norge

LoPe skal bidra til likeverd mellom mennesker og økt toleranse i lokalsamfunnet.

Alt vi gjør av prosjekter skal bidra til at ingen føler seg alene, mobbet eller blir satt utenfor i samfunnet.

Foreningen LoPe er startet for å skape økt oppslutning omkring kjerneverdier som nestekjærlighet, menneskeverd og fredsskapende aktiviteter. LoPe har som grunnleggende forutsetning at nestekjærlighet og menneskeverd best skapes i et levende demokrati.

Vi vil at mennesker uansett nasjonalitet skal få en økt handlingsbevissthet for hvordan man kan møte demokratifiendtlige politiske strømninger, ved å skape større forståelse for verdien av inkludering, tolereranse og dialog, og forebyggelse av holdninger og adferd som truer vår sameksistens.

Styret

Peri

Peri-Ilka Tincman

Styreleder
silje-svalastog-haakonsen

Silje Svalastog Haakonsen

Styremedlem
Roy

Roy Helge Aune

Styremedlem

Samarbeidspartnere