LoPe Norge

LoPe skal bidra til likeverd mellom mennesker
og økt toleranse i lokalsamfunnet.

Alt vi gjør av prosjekter skal bidra til at ingen føler seg alene, mobbet eller blir satt utenfor i samfunnet.

Foreningen LoPe er startet for å skape økt oppslutning omkring kjerneverdier som nestekjærlighet, menneskeverd og fredsskapende aktiviteter. LoPe har som grunnleggende forutsetning at nestekjærlighet og menneskeverd best skapes i et levende demokrati.

Vi vil at mennesker uansett nasjonalitet skal få en økt handlingsbevissthet for hvordan man kan møte demokratifiendtlige politiske strømninger, ved å skape større forståelse for verdien av inkludering, tolereranse og dialog, og forebyggelse av holdninger og adferd som truer vår sameksistens.

Det kulturelle sjokket ved å komme til Norge som flyktning kan være brutalt, og mange kan bruke lang tid på integreringsprosessen. Det er kjent fra forskning at langsom og/eller ineffektiv integrering skaper en opplevelse av håpløshet og frustrasjon fra individene selv, med grunnlag for negative følgeeffekter som psykisk lidelse, sykdom, arbeidsledighet, manglende egenomsorgsevne m.m. Samtidig vil manglende integrering av flyktninger og innvandrere i det norske samfunn gi grobunn til fordommer, fordømmelse og rasisme. Det vil være i alles interesse å gjøre integrasjonsprosessen så effektiv og smidig som mulig.

 

LoPe er et åpent, lavterskeltilbud for å få hjelp til å løse hverdagsproblemer. De kan virker små og ubetydelige for mennesker som vet hvordan de skal håndteres, hver for seg. Men når slike oppgaver virker uløselige og hoper seg opp i store mengder, vil de presse på den samlede livskvaliteten. Mennesker med hverdagsutfordringer blir sittende fast i sine uløste problemer – derfor jobber LoPe med mikrointegrering – hvert enkelt menneske skal bli sett og hørt, og dermed ha overskudd til å videre integrere seg i samfunnet.

 

«Hvordan skaffer jeg meg internett, en billigst mulig telefoniavtale, forsikringer, tannlegetime

– hva er praksis og forventninger fra skolen til barna? Hva er et foreldremøte egentlig?»

 

Med konseptet mikrointegrering er LoPe en ny form for ideell organisasjon, en sosial entreprenør, en ny aktør i velferdsstaten som skiller seg skarp fra såkalte

«velferdsprofitører» Der LoPes mål ikke er å skape profitt, men sosial verdi – både for lokalsamfunnet og den enkelte bruker av tjenesten.

 

Mange organisasjoner og offentlige instanser jobber med ulike deler av integreringsprosessen; språk, arbeid, familievern m.m. Likevel kan en rekke enkeltutfordringer ta oppmerksomheten og stjele energi fra den enkelte, og dermed«lamme» deler av integrasjonen. LoPe vil fange opp slike utfordringer, og jobbe direkte sammen med det enkelte mennesket i hverdagen – mikrointegrering.

 

Kompetanse

Fra oppstart i 2016 til februar 2021 har LoPes team utvidet seg betraktelig, og per nå har foreningen en doktor i internasjonal politikk, pedagog, sykepleier, ungdomsveileder og økonom i forskjellige stillingsprosenter knyttet til driften. Disse har i tillegg brede kommunikasjonsferdigheter, og både norsk, engelsk, tysk, rumensk, kurdisk og arabisk blir brukt i foreningens daglige drift. Dette gjør at foreningen har flere ben å stå på, og kan skreddersy tjenester avhengig av brukerens problemstilling.

peri

Peri-Ilka Tincman, 45, er foreningens grunnlegger og daglige leder. Hun har en doktorgrad i internasjonal politikk fra Universitetet i Salzburg, Østerrike og ledererfaring fra sentraladministrasjonen hos utdanningsdepartementet Salzburg/ Østerrike. Peri er tysk/tyrkisk og er oppvokst med muslimsk far og kristen mor. I Norge har hun jobbet som førsteamanuensis ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Hun har omfattende erfaring fra arbeid med innvandrere, i prosjekter gjennom Erasmus-programmet, og fra Folkeuniversitetet hvor hun arbeidet som veileder, prosjektleder og Erasmuskoordinator.

Gjennom oppvekst og arbeid har Peri førstehåndserfaring, og har selv opplevd behovet for en ny tjeneste som sikrer innvandrere en raskere, mer smidig og kostnadseffektiv integrering i hverdagslivet og lokalmiljøet.

marte

Marte Haugen, 26, er utdannet spesialpedagog med spesialisering innen interkulturell pedagogikk. Hun har en variert arbeidserfaring innen helse og omsorg og som veileder innen voksenopplæring. Hun har jobbet direkte med ungdom via Folkeuniversitetet, og er vant til å jobbe med unge mennesker med traumer, vansker eller livssituasjoner som krever ekstra oppfølging.

Marte arbeider som pedagog i LoPes Erasmus+ prosjekter, og med direkte brukerkontakt i f.eks. norsk og engelsk språkopplæring, jobbsøknader og veiledning.

parihan

Parihan Karkuki, 35, tolker arabisk og kurdisk. Hennes erfaringer og personlige historie gjør at hun kan navigere i flere kulturer og påvirke gjennom kulturforståelse.

Parihan utdanner seg som helsefagarbeider og bruker mye av sin ledige tid sammen med LoPe sine brukere. Hun har ansvaret for LoPes lager av klær og utstyr, samt administrasjon omkring dette.

omran

Omran Dawod, 33, flerspråklig relasjonsbygger - oppvokst i Larvik og Aleppo. Han har en spesielt god forståelse av hvordan det er for ungdom å vokse opp i forskjellige kulturer, forskjeller og likheter i skolesystem og familieliv i Norge og Midtøsten.

Omran er spesielt opptatt av oppfølgning og veiledning i saker som omhandler minoritetsungdom og deres familier. Han er FLEX-id sertifisert, og har vært veileder på flere ungdomsprosjekter.

elena

Elena Mandica Minescu, 39, har en bachelor i regnskap og ledelse fra Ploiesti, Romania. Hun har arbeidet med lønn og personalansvar i mange år, og hun har en god forståelse av systemer og administrativt arbeid.

Elena er strukturert og har kontroll på søknader og avanserte papirer. Hun tolker rumensk ved behov.

elisabeth

Elisabeth Otterdahl Møller, 35, er utdannet hjelpepleier med videreutdannelse innen migrasjonshelse.

Elisabeth har en rikholdig erfaring fra helsesektoren, hvor hun har jobbet i demensomsorg, hjemmesykepleie og som tannlegeassistent. Hun har god forståelse for mennesker i sårbare situasjoner, har erfaring i å kommunisere om sensitive og etiske utfordringer og innehar mye fag --- om etnisk tilhørighet og helseutfordringer.

Styret

Peri
Peri-Ilka Tincman

Styreleder

silje-svalastog-haakonsen
Silje Svalastog Haakonsen

Styremedlem

Roy
Roy Helge Aune

Styremedlem

Samarbeidspartnere