LoPe Norge

LoPe skal bidra til likeverd mellom mennesker og økt toleranse i lokalsamfunnet.

Alt vi gjør av prosjekter skal bidra til at ingen føler seg alene, mobbet eller blir satt utenfor i samfunnet.

Foreningen LoPe er startet for å skape økt oppslutning omkring kjerneverdier som nestekjærlighet, menneskeverd og fredsskapende aktiviteter. LoPe har som grunnleggende forutsetning at nestekjærlighet og menneskeverd best skapes i et levende demokrati.

Vi vil at mennesker uansett nasjonalitet skal få en økt handlingsbevissthet for hvordan man kan møte demokratifiendtlige politiske strømninger, ved å skape større forståelse for verdien av inkludering, tolereranse og dialog, og forebyggelse av holdninger og adferd som truer vår sameksistens.

Det kulturelle sjokket ved å komme til Norge som flyktning kan være brutalt, og mange kan bruke lang tid på integreringsprosessen. Det er kjent fra forskning at langsom og/eller ineffektiv integrering skaper en opplevelse av håpløshet og frustrasjon fra individene selv, med grunnlag for negative følgeeffekter som psykisk lidelse, sykdom, arbeidsledighet, manglende egenomsorgsevne m.m. Samtidig vil manglende integrering av flyktninger og innvandrere i det norske samfunn gi grobunn til fordommer, fordømmelse og rasisme. Det vil være i alles interesse å gjøre integrasjonsprosessen så effektiv og smidig som mulig.

 

LoPe er et åpent, lavterskeltilbud for å få hjelp til å løse hverdagsproblemer. De kan virker små og ubetydelige for mennesker som vet hvordan de skal håndteres, hver for seg. Men når slike oppgaver virker uløselige og hoper seg opp i store mengder, vil de presse på den samlede livskvaliteten. Mennesker med hverdagsutfordringer blir sittende fast i sine uløste problemer – derfor jobber LoPe med mikrointegrering – hvert enkelt menneske skal bli sett og hørt, og dermed ha overskudd til å videre integrere seg i samfunnet.

 

«Hvordan skaffer jeg meg internett, en billigst mulig telefoniavtale, forsikringer, tannlegetime

– hva er praksis og forventninger fra skolen til barna? Hva er et foreldremøte egentlig?»

 

Med konseptet mikrointegrering er LoPe en ny form for ideell organisasjon, en sosial entreprenør, en ny aktør i velferdsstaten som skiller seg skarp fra såkalte

«velferdsprofitører» Der LoPes mål ikke er å skape profitt, men sosial verdi – både for lokalsamfunnet og den enkelte bruker av tjenesten.

 

Mange organisasjoner og offentlige instanser jobber med ulike deler av integreringsprosessen; språk, arbeid, familievern m.m. Likevel kan en rekke enkeltutfordringer ta oppmerksomheten og stjele energi fra den enkelte, og dermed«lamme» deler av integrasjonen. LoPe vil fange opp slike utfordringer, og jobbe direkte sammen med det enkelte mennesket i hverdagen – mikrointegrering.

 

Styret

Peri

Peri-Ilka Tincman

Styreleder
silje-svalastog-haakonsen

Silje Svalastog Haakonsen

Styremedlem
Roy

Roy Helge Aune

Styremedlem

Samarbeidspartnere