Om oss - LoPe Norge

LoPe skal bidra til likeverd mellom mennesker og økt toleranse i lokalsamfunnet.

Alt vi gjør av prosjekter skal bidra til at ingen føler seg alene, mobbet eller blir satt utenfor i samfunnet

Foreningen LoPe er startet for å skape økt oppslutning omkring kjerneverdier som nestekjærlighet, menneskeverd og fredsskapende aktiviteter. LoPe har som grunnleggende forutsetning at nestekjærlighet og menneskeverd best skapes i et levende demokrati.

Vi vil at mennesker uansett nasjonalitet skal få en økt handlingsbevissthet for hvordan man kan møte demokratifiendtlige politiske strømninger, ved å skape større forståelse for verdien av inkludering, tolereranse og dialog, og forebyggelse av holdninger og adferd som truer vår sameksistens.

Det kulturelle sjokket ved å komme til Norge som flyktning kan være brutalt, og mange kan bruke lang tid på integreringsprosessen. Det er kjent fra forskning at langsom og/eller ineffektiv integrering skaper en opplevelse av håpløshet og frustrasjon fra individene selv, med grunnlag for negative følgeeffekter som psykisk lidelse, sykdom, arbeidsledighet, manglende egenomsorgsevne m.m. Samtidig vil manglende integrering av flyktninger og innvandrere i det norske samfunn gi grobunn til fordommer, fordømmelse og rasisme. Det vil være i alles interesse å gjøre integrasjonsprosessen så effektiv og smidig som mulig.

LoPe er et åpent, lavterskeltilbud for å få hjelp til å løse hverdagsproblemer. De kan virker små og ubetydelige for mennesker som vet hvordan de skal håndteres, hver for seg. Men når slike oppgaver virker uløselige og hoper seg opp i store mengder, vil de presse på den samlede livskvaliteten. Mennesker med hverdagsutfordringer blir sittende fast i sine uløste problemer – derfor jobber LoPe med mikrointegrering – hvert enkelt menneske skal bli sett og hørt, og dermed ha overskudd til å videre integrere seg i samfunnet.

Med konseptet mikrointegrering er LoPe en ny form for ideell organisasjon, en sosial entreprenør, en ny aktør i velferdsstaten som skiller seg skarp fra såkalte

«velferdsprofitører» Der LoPes mål ikke er å skape profitt, men sosial verdi – både for lokalsamfunnet og den enkelte bruker av tjenesten.

Mange organisasjoner og offentlige instanser jobber med ulike deler av integreringsprosessen; språk, arbeid, familievern m.m. Likevel kan en rekke enkeltutfordringer ta oppmerksomheten og stjele energi fra den enkelte, og dermed«lamme» deler av integrasjonen. LoPe vil fange opp slike utfordringer, og jobbe direkte sammen med det enkelte mennesket i hverdagen – mikrointegrering.

Kompetanse

Fra oppstart i 2016 til 2024 har LoPes team utvidet seg betraktelig, og per nå har foreningen en doktor i internasjonal politikk, sosionom, økonom filmskaper og fotograf i forskjellige stillingsprosenter knyttet til driften. Disse har i tillegg brede kommunikasjonsferdigheter, og både norsk, engelsk, tysk, rumensk, kurdisk og arabisk blir brukt i foreningens daglige drift. Dette gjør at foreningen har flere ben å stå på, og kan skreddersy tjenester avhengig av brukerens problemstilling.

team-lope-2024

Peri-Ilka Tincman, 48, er foreningens grunnlegger og daglige leder. Hun har en doktorgrad i internasjonal politikk fra Universitetet i Salzburg, Østerrike og ledererfaring fra sentraladministrasjonen hos utdanningsdepartementet Salzburg/ Østerrike. Peri er tysk/tyrkisk og er oppvokst med muslimsk far og kristen mor. I Norge har hun jobbet som førsteamanuensis ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Hun har omfattende erfaring fra arbeid med innvandrere, i prosjekter gjennom Erasmus-programmet, og fra Folkeuniversitetet hvor hun arbeidet som veileder, prosjektleder og Erasmuskoordinator.

Gjennom oppvekst og arbeid har Peri førstehåndserfaring, og har selv opplevd behovet for en ny tjeneste som sikrer innvandrere en raskere, mer smidig og kostnadseffektiv integrering i hverdagslivet og lokalmiljøet.

Elena Mandica Minescu, 42, har en bachelor i regnskap og ledelse fra Ploiesti, Romania. Hun har arbeidet med lønn og personalansvar i mange år, og hun har en god forståelse av systemer og administrativt arbeid. Elena er strukturert og har kontroll på søknader og avanserte papirer. Hun tolker rumensk ved behov.

Styret

Peri-Ilka Tincman

Styreleder

Peri-1-222-min

Silje Svalastog Haakonsen

Styremedlem

silje-svalastog-haakonsen-1-222-min

Roy Helge Aune

Styremedlem

Roy-1-220-min

Monika Haugerød Steinsholt

Styremedlem

monika-1-222-min

Samarbeidspartnere