DONÉR TIL LOPE FORENING FOR MIKROINTEGRERING

Dersom du ønsker å støtte vårt arbeid kan du gjøre dette ved å donere via Vipps.

Vippsnummeret er 120168.

Kontonummer: 15039331125

Takk!