Nyttige nettsteder

Skien kommune

Informasjon om Skien kommune

NAV

Arbeids- og velferdsforvaltninga.

HK-dir

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune bidrar med å utvikle regionen. Sammen skal vi skape en bedre fremtid for innbyggerne i Telemark.

UDI

UDI har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker.

Frivillig

Digital oppslagstavle for frivillige oppgaver

Ny i Norge

Samler informasjon fra offentlige myndigheter som kan hjelpe deg i din nye hverdag i Norge.

KIE

KIE bosetter flyktninger etter avtale med IMDi, driver introduksjonsprogram for nybosatte flyktninger og gjennomfører opplæring i norsk og samfunnskunnskap for flyktninger og innvandrere.

Ungfritid

Fritidsaktiviteter for barn og unge