Mental Wellbeing for Youth Unemployed Affected by the Pandemic Context of Coronavirus

Hva handler det om?

Well youth fokuserer på sosial inkludering og velferd, og har som mål å integrere brukerne i samfunnet, den digitale tidsalderen og arbeidsmarkedet. Ved hjelp av pedagogisk innovasjon og digitale verktøy styrker prosjektet brukernes motivasjon og kunnskap, og bidrar til bedre psykisk helse, stressreduksjon og utvikling av digitale ferdigheter.

Prosjektet tar særlig for seg utfordringer som følge av covid-19-krisen, og har som mål å utstyre unge mennesker med ferdigheter som gjør dem i stand til å navigere i utdanningsmessige og yrkesmessige utfordringer. Det legger også vekt på viktigheten av å utvikle ungdomsarbeidernes ferdigheter for å bekjempe sosial ekskludering og tiltrekke unge mennesker til utdanning for å oppnå bedre livskvalitet.

EU-Program: Erasmus+
Coordination: IREA Romania
Contact: Elena Mandica Minescu
Duration: September 2022 – August 2024
Website: well-youth-project.com
Psykisk velvære for unge arbeidsledige som er berørt av koronaviruspandemien 2022-1-RO01-KA220-YOU-000089447