Den Røde Ropert Prisen av 8. marskomiteen i Grenland

«Årets vinner av «Den Røde Ropert» er opptatt av menneskeverd, nestekjærlighet, demokrati og likestilling. Hun har over mange år gjort mye for å hjelpe andre. Få kvinner til å skinne og ha tro på seg selv. Hun er opptatt av vår felles sosiale verdi, samtidig som hun vil at hvert menneske skal bli sett og hørt.

Hun har skapt sin egen arbeidsplass gjennom å hjelpe andre og det å løse hverdagsproblemer. Hun har selv kjent på følelsen av å ikke være god nok, ikke strekke til og ikke bli inkludert i fellesskapet.

Hun har en doktorgrad i internasjonalt politikk. Hun har masse erfaring fra arbeid med særlig innvandrerkvinner i Grenland, prosjekter gjennom EU sitt Erasmus program og hun har sett behovet og lagt ned år med frivillig arbeid for å skape en tjeneste som sikrere mennesker som kommer til vårt område, en raskere, mer smidig og kostnadseffektiv integrering i hverdagslivet og lokalmiljøet. Hun har skapt, intet mindre enn en ny aktør i velferdsstaten, som har lokaler i Skien og Porsgrunn.

Hun har uttalt: Å jobbe med mikrointegrering, betyr at vi nøster opp i menneskers utfordringer og hinder for å finne en jobb, en utdanning eller å bare rett og slett bare passe inn i samfunnet.

Årets vinner er født i Tyskland, oppvokst i Østerrike, er tysk/tyrkisk med muslimsk far og kristen mor og hun bor i Skien.

Peri-Ilka Tincman, grunnlegger av organisasjonen LoPe (Love&Peace) tildeles DEN RØDE ROPERT 2024.

LoPe teamet sier: Mikrointegrering er noe vi har skikkelig tro på. Vi håper at alle de som forlater oss, smilende, vinkende og smeller igjen døra her, at de kommer inn i et helt normalt arbeidsforhold med hektiske hverdager og aldri trenger oss igjen.

8. marskomiteen ønsker med årets tildeling å takke prisvinneren som gjennom sin bevisste holdninger rundt kjerneverdiene: nestekjærlighet, menneskeverd og fredsskapende aktiviteter i møte med andre mennesker bidrar til å gi håp. Peri er med på å synliggjøre innvandrerkvinnes ressurser gjennom foreningen LoPe med å få arbeid, ta utdanning og fremme likestilling.»

pris-1
pris2